Login


Register | Recover Password

Contact us

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Tiêu đề:

Thông điệp

Contact Info

Head office:
42 Dinh Phong Phu Str, Tang Nhon Phu B Ward, 9 Dict, HCM City
Tel: (84-8) 3781 8835
Fax: (84-8) 3781 8827
Email: ctyphansinh@yahoo.ca
Website: www.phansinhjapan.com
Factory:
Lot R 8a, st.8, Long Hau Industrial Zone, Can Giouc Dist, Long An Province