Login


Register | Recover Password

Contact us

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Tiêu đề:

Thông điệp

Contact Info

Head office:
42 Dinh Phong Phu Str, Tang Nhon Phu B Ward, 9 Dict, HCM City
Tel: (84-8) 3781 8835
Fax: (84-8) 3781 8827
Email: ctyphansinh@yahoo.ca
Website: www.phansinhjapan.com
Factory:
Lot R 8a, st.8, Long Hau Industrial Zone, Can Giouc Dist, Long An Province

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột làm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may áo thun quảng cáo dịch vụ bốc xếp