Login


Register | Recover Password

Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách xã Tân Tập

(Long Hậu, ngày 23/7/2012) – Sáng ngày 23/7/2012, đại diện Công ty Cổ phần Long Hậu đã cùng lãnh đạo huyện Cần Giuộc và xã Tân Tập đến thăm và trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Thành – một trong những hộ gia đình nghèo của xã Tân Tập. Dẫn đầu đoàn là Bà Nguyễn Hồng Mai – Ủy viên Thường vụ

(Long Hậu, ngày 23/7/2012) – Sáng ngày 23/7/2012, đại diện Công ty Cổ phần Long Hậu đã cùng lãnh đạo huyện Cần Giuộc và xã Tân Tập đến thăm và trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Thành – một trong những hộ gia đình nghèo của xã Tân Tập. Dẫn đầu đoàn là Bà Nguyễn Hồng Mai – Ủy viên Thường vụ